Silo Top Filtre

Top filtre daha çok kullanım alanlarına göre değişiklik gösteriyor olsa bile tek bir amaç doğrultusunda kullanılmaktadır. Silo kısımlarına basınçlı bir şekilde yer alan hava ve hammaddelerin basılması ve çıkışları sırasında taşıma aracı olarak kullanılmasıdır. Bu sırada havalar hammaddeden ayrık bir şekilde tutularak tozsuz olarak dışarı çıkmasını sağlamak amacı ile yer almaktadır. İçerisinde birçok farklı yapıda kartuşların yer alıyor olması tozlu yapıdaki havaların düzgün bir şekilde süzülerek tozun dışarı çıkmasını engelleyerek silo içerisinde kalmasını engellemek olmaktadır. Daha çok temizleme sistemi olarak kullanılmasından dolayı kartuşlar düzenli aralıklar ile temizlenmekte ve bu süreç içerisinde malzeme kazanımı da sağlanmaktadır. Silo içerisinde basılması gereken malzemelerin türlerine ya da miktarlarına uygun olarak bunların hava debisinde uygun olan kapasitelerin kullanılması da önemli bir detay olmaktadır.

Bunların yanı sıra bir yandan da kartuşların ve dış gövde kısımlarının gıdalara uygun olarak üretilmesi dikkat edilir. Her çeşit için uygun olarak yer alan malzemeler ile üretilmesi önemli bir detay da olmaktadır.

Jet Pulse Filtre 

Jet pulse filtre; toz toplama, tozsuzlaştırma, toz vakum filtreleri isimleri ile de bilinir. Endüstriyel tesisler içerisinde havada yer alan tozları tutmak amacı ile daha çok kullanılmaktadır. Bu filtreler çelik yapı içerisinde daha çok optimum sayılarda yer alırken bir yandan da tozların niteliklerine uygun olarak seçilmiş torbalar ile yer alır. Bunlarda basınçlı hava sistemleri, hava kilitleri, konveyör ünitelerine ek olarak bir yandan da otomatik yapıda kontrol sistemleri ile fandan meydana gelmesi dikkatleri çekmektedir.

Silo Top Filtre Çalışma Prensipleri 

Basınç ya da vakum yapılarının altlarında yer alan gaz ya da hava daha çok filtrelerin gövde kısımlarından sistemlerin iç kısımlarına girer. Akış yönlerinin filtre torbalarına doğru olması gerekir. Bu süreç içerisinde hava yani gazlar içerisinde kirli olan yapıların tamamını filtre torbasının dış yüzeyine bırakılması sağlanır. Filtre kafes kısımlarından geçimleri sağlanılan temiz hava venturi isimli olan bölümlerden de geçerek filtrelerin temiz bölümlerine ulaşılması sağlanır. Ulaşılan bölümün ardından egzoz sistemleri yardımı ile sistem içerisinden tekrar düzgün bir şekilde çıkışları da sağlanır. Burada yer alan torba kısımlarının dış yüzeylerine tutulmalarını sağlayan tozların tekrar basınçlı bir hava ile temizlenmesi de sağlanır. Filtre bunker kısımları içerisinde yer alan birikenler tozlar hava kilitleri, klepe, helezon tarzında olan yapıların ekipmanlar yardımları ile tahliye edilmesi sağlanmaktadır.

Çalışma prensibi bu şekilde çalışan kartuş yapılarının var olması işlemlerin daha hızlı ve kolay olmasını sağlamaktadır. İş kolaylığı ve çevre temizliği açısından önemli bir detay olurken hava temizliği konusunda da vazgeçilmez noktalardan bir tanesi olmaktadır. Birçok farklı sektör içerisinde kullanılmasının uygun olmasından dolayı her ortama uyum sağlaması dikkatleri çekmektedir.