Bigbag Boşaltma Sistemlerinin Tanecik Boyutuna ve Tozumasına Göre Sınıflandırılması

Bigbag Boşaltma Sistemlerinin Bigbag Torba Tipine Göre Sınıflandırılması

Bigbag Boşaltma Sistemlerinin Yüklenmesine Göre Sınıflandırılması

Forkliftli Yükleme Sistemi

blank

Pistonlu Bigbag Yükleme Sistemi

blank

Yaylı Bigbag Yükleme Sistemi

blank

Bigbag Boşaltma Sistemlerinin Aktarma Tipine Göre Sınıflandırılması

Serbest Akışlı Bigbag Boşaltma Sistemi

blank

Vibrasyon Konikli Bigbag Boşaltma Sistemi

blank

Helezon Konveyörlü Bigbag Boşaltma Sistemi

blank

Hava Killitli Bigbag Boşaltma Sistemi

blank

Pnömatik Taşımalı Bigbag Boşaltma Sistemi

blank

Kelebek Klapeli Bigbag Boşaltma Sistemi

blank

Bigbag Boşaltma Sistemi

Bigbag Boşaltma Sistemi Endüstriyel tesislerde bigbag çuval ya da big bag torba ismi ile anılan 250kg dan 3tona kadar hammadde taşımaya yarayan çuvalların boşaltılması için kullanılan sistemlerdir.

Bigbag Boşaltma Sistemi çalışma prensibi

Operatör tarafından vinç ya da forklift ile yüklemesi tamamlanan bigbag çuvalının boğazı açılarak akışa hazır hale getirilir. Sonrasında kontrol panelinden iterasyonun devamı için bigbag boşaltma sistemi üzerinden akış başlatılır.

Bigbag Boşaltma Sistemi için üretilen modüller

Bigbag Boşaltma Sistemi ihtiyaç doğrultusunda eklenebilen ve zorunlu olan modülleri vardır.

1- Monoray Vinç: 

Big bag çuvallarının yüklenmesi için kullanılan caraskal sistemidir. Big bag çuvallarının işlem için yerden yukarıya kaldırılması ve boşaltımdan sonra indirilmesi işlemleri için gereklidir.

2- Bağlama Aparatı: 

Big bag çuvallarının monoray vince güvenli bir şekilde bağlanması ve sökülmesi için vincin kaldırma kancasına takılan aparattır.

3- Darbe Boksörü: 

Big bag çuvallarında içerisindeki malzemeye göre akış problemleri yaşanabilmektedir. Bekleyen hammaddelerde taşlaşma problemi olmaktadır. Bu gibi durumlarda big bag çuvalının ortasından baskı yapılır. Bu sayede akışkanlığı kötü olan malzemelerin rahat akması sağlanır.

4- Akışkanlaştırıcı Salıncak: 

Bu modül de darbe boksöründe olduğu gibi oturan ya da taşlaşan malzeme barındıran big bag torbaları için akış boğazının yanlarından yukarı – aşağı hareketlendirerek akışa yardımcı olmaktadır.

5- Boğaz Sıkma Ünitesi: 

İris Valf olarak çeşitleri olan bu ünitenin ana amacı tamamı boşaltılmayacak olan big bag torbalarının içerisindeki hammadenin yarıda kesilerek tekrar boğazının bağlanmasına imkan vermektir. Akış esnasında iki taraftan piston kuvveti yardımı ile big bag çuvallarının boğazının sıkılması sağlanmaktadır.

6- Boğaz Bağlama Pistonları: 

Boğazlı Tip bigbag çuvallarında boğazın ünitedeki çift cidarlı boğazının iç taraftaki silindire geçirilerek üst taraftaki kapağın pistonlar yardımı ile kapatılması sağlanır. Sızdırmazlığı sağlanan akış yoluna bigbag ipleri çözülerek malzeme indirilmesi sağlanır.

7- Fan Bağlantı Boğazı: 

Tozuma yapan sistemlerde jet pulse filtreden geçirilen, havaya kalkan tozlu havanın emilmesi için kullanılan flanşlı boğazdır. Tozuyan malzeme bu sayede jet pulse filtre içerisine çekilmektedir.

8- Jet Pulse Filtre: 

Küçük tanecikli yapıda bulunan malzemeler genellikle boşaltım esnasında havaya karışma eğilimindedirler. Bu malzemelerin etrafa saçılmasını engellemek için kullanılan filtreleme ve depolama sistemidir. Depolanan malzeme altında bulunan klape yardımı ile boşaltılmaktadır.

9- Emiş Bağlantı Ağzı: 

Bigbag boğaz bağlama ünitesi ve fan arasındaki borulama hattının çekilmesi için kullanılan demonte edilmesine imkan veren hava girişleridir.

10- Boşaltım Klapesi: 

Jet pulse filtre içerisinde biriken malzemenin boşaltılması için genellikle kelebek klape olarak kullanılan vanadır.

11- Bakım Kapağı: 

Temizlik, müdehale, bakım gibi ihtiyaç gerektiren durumlarda müdehale edilmesi için kullanılan sızdırmaz contalı kapaktır.

12- Aktarma Bunkeri: 

Hızlı transfer yapılan işletmelerde, bigbag torbalarının bağlanması esnasında kaybedilen vakti bertaraf edebilmek için kullanılan genellikle bir bigbag malzemeyi alabilecek kapasitede yapılan bunkerlerdir.

13- Vibrasyon Koniği: 

Akışkanlık problemi olan malzemler bigbaglerin içerisinde sıkıştığında akamadığı gibi bunkerlerin içerisinde de sıkışabilmektedir. Bu durumlarda malzemenin aşağıya indirilebilmesi için genellikle silo sistemlerinde kullanılan piyasada silo aktifleştirici, vibrasyon konisi, titreşim koniği gibi isimlerle de anılan ünitelerdir.

14- Çıkış Boğazı: 

Bigbag Boşaltma sisteminde bozulan big bag çuvallarındaki malzemeler helezon konveyor, serbest boşaltım, pnomatik taşıma sistemi, karıştırıcı, mikser gibi makinelere aktarılabilmektedir. Bu makinelere iletilecek olan uygun ölçülerde üretilen çıkış flanşlarıdır.

15- Tartım için Loadcell: 

Boşaltılan malzemeler için ayrıca dozajlama sistemi bulundurmayan işletmeler, bigbag çuvallarından istenilen oranda malzemeyi eksiltme yöntemi ile istenilen noktaya aktarması gerekmektedir. Bu gibi durumlarda kullanılan tartım sistemleridir.

Bigbag Boşaltma Sistemi 

Bigbag boşaltma sistemi boşaltılacak hammaddenin yapısına ve bigbag çuvallarının ebatlarına göre farklı şekilde tasarlanmaktadır.

• Akışkan olmayan malzemeler için yandan boksör denen pistonlar, çuvalın altından salıncak denen sistem ve yine çuvalın altından vibrasyon koniği (titreşim koniği) kullanılabilmektedir.
• Çok ince toz halindeki kalsit, çimento, alçı, kireç gibi malzemeler için boğaz bağlamalı sızdırmaz sistemler kullanılmaktadır.
• Granül halindeki ya da tozuma yapmayan (tozsuz PVC gibi) malzemeler için dışarıdan kapaklı tozumanın önemsenmediği sistemler kullanılmaktadır.
• Sistemin kullanılacağı alanın şartlarına göre yükseklik problemi olan yerlerde vinçsiz olan pistonlu ya da forklift yardımı ile yükleme yapılan sistemler kullanılmaktadır.
• Bütçe problemi olan durumlarda da vinçli modeller tercih edilmemektedir.

Bigbag Boşaltma Sistemi 

Bigbag boşaltma sistemi boşaltma noktalarında ise bir çok farklı aktarma sistemi kullanılmaktadır.

• Helezon (vida, spiral) konveyörler yardımı ile aktarma
• Seyrek faz pnömatik taşıma sistemi ile aktarma
• Yoğun faz taşıma sistemi ile aktarma Bigbag boşaltma sistemi
• Serbest akış ile boğazdan direk akış
• Bant konveyöre aktarma

Bigbag Boşaltma Sistemi Çıkışına Bağlanabilecek Klape Çeşitleri

• Kelebek Klape (Vana) Bigbag boşaltma sistemi
• Sürgülü Klape (Vana), Bıçaklı Vana Bigbag boşaltma sistemi
• Yönlendirme Klapesi (Vanası), Pantolon Klape Bigbag

Bigbag Boşaltma Sistemi çıkışına entegre edilebilecek sistemler

• Mikser
• Karıştırıcı
• Vibratör Elekler
• Farklı torbaya aktarmak için ayrı bir Bigbag Boşaltma Sistemi
• Silo
• Bunker
• Dozaj bant kantarı
• Farklı dozlama sistemleri
• Helezon Konveyor (Vidalı Taşıyıcı)
• Pnomatik Taşımam Sistemleri
• Rotary Valf (Yıldız Besleyici, Hücre Tekeri, Eklüs)
• Bant Konveyor
• Serbest Boşaltma
• Torba Dolum Sistemi

blank
blank
blank